+84 0383.733.666 ccnganhan@vinhuni.edu.vn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

182 - Lê Duẫn - Tp. Vinh

Điện thoại

+84 0383.733.666

Email

ccnganhan@vinhuni.edu.vn


Nhập thông tin liên hệ với chúng tôi